Extenda Retail samarbetar med Binea.se för att erbjuda POS- och Retail Cloud-plattform på den svenska marknaden

Squares-Cool-IconicCreated with Sketch.
  • ExtendaGO, en del av det globala företaget Extenda Retail som erbjuder programvara för detaljhandeln, undertecknar partneravtal med Binea
  • Binea har sitt säte i Sverige och en stark närvaro i hela Skandinavien, vilket innebär att ExtendaGO kan konsolidera sin närvaro i regionen
  • ExtendaGOs lösningar har utvecklats för små och medelstora företag och är skräddarsydda för att hjälpa detaljhandlare och företag inom hotell och restaurang med omnikanalsomvandlingen i molnet

Stockholm, Måndag ​​13 september 2021: ExtendaGO, en affärsenhet i det globala företaget Extenda Retail som erbjuder programvara för detaljhandeln, tillhandahåller sina molnbaserade programvarulösningar för POS och Retail Cloud till Binea, som är leverantör av e-handelssystem och kringtjänster och på så sätt gör det enklare för företag att bedriva lönsam e-handel.

Med det här partnerskapet med Binea konsoliderar ExtendaGO sin närvaro i Skandinavien, och Binea kan utöka sin portfölj av produkter och lösningar samt stärka sitt go-to-market-erbjudande till svenska detaljhandlare. Bineas flexibla e-handelsplattform erbjuder retail i omnikanal, och med partnerskapet med ExtendaGO kan Binea erbjuda sina kunder en komplett lösning från POS och utcheckning till e-handel.

De lösningar som ExtendaGO erbjuder är kraftfulla, användarvänliga och molnbaserade, och de uppfyller de ständigt föränderliga kraven från både detaljhandlare och konsumenter. Tack vare årtionden av samlade expertkunskaper är ExtendaGO-lösningarna mycket konkurrenskraftiga och ger mervärde åt alla verksamheter.

ExtendaGOs lösningar för detaljhandeln kan antingen användas direkt av en detaljhandlare eller också kan de läggas till i en återförsäljares go-to-market-portfölj, som Binea gör, om återförsäljaren går med i det partnerprogram som utvecklats i just detta syfte: Ignite Partner Programme.

Som ytterligare stöd för återförsäljare och detaljhandlare erbjuder ExtendaGO fortlöpande support och assistans, och företagets molnbaserade lösningar är en unik och värdeskapande resurs för både detaljhandlare och återförsäljare.

Peter Lang, administrativ chef på Binea säger: ”I många Binea-projekt hos våra kunder är en stark och flexibel lösning för POS-hantering ett av de viktigaste områdena där vi måste tillhandahålla bästa möjliga lösningar. Vi har utvärderat ett flertal alternativ och därefter valt ExtendaGO som partner, inte bara på grund av den kraftfulla POS-lösningen utan även det nära samarbete vi har kunnat upprätta med ExtendaGO, vilket har visat sig tillföra mervärde i våra projekt.”

Henning Lieng, chef på ExtendaGO, säger: ”Partnerskapet med Binea representerar en konsolidering i Skandinavien, men även i Europa i stort. Ignite Partner Programme innebär att återförsäljare kan utöka sina portföljer exponentiellt med ett snabbt, tillförlitligt och molnbaserat erbjudande.”

För mer information, vänligen kontakta: 

Ebba Nyberg
Marketing Manager
Extenda Retail
Phone: +46 732 512 561
Email: ebba.nyberg@extendaretail.com

Pål Bakken
Channel Manager Scandinavia
ExtendaGO
Tel: +46 768 954 270
Email: pal.bakken@extendaretail.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/p%C3%A5l-bakken-05b292

Om Binea

Vår affärsidé är att tillhandahålla e-handelssystem och kringtjänster som gör det enklare för företag att bedriva lönsam e-handel.
Vi utvecklar en egen e-handelsplattform som möter båda målgrupperna B2C och B2B. Vi levererar den som en helhetslösning till butiker och företag med design, installation, rådgivning, integration och drift. Vi tar er e-handel till nästa steg, ett IT-projekt från start till mål.

Läs mer på www.binea.se

Registreringsskjema

  • Firmanavn/organisasjon*
  • Telefonnummer*
  • Type*
  • Velg et land