Extenda Retail samarbetar med SuiteUp för att erbjuda POS- och Retail Cloud-plattform på den spanska marknaden

  • ExtendaGO, en del av det globala företaget Extenda Retail som erbjuder programvara för detaljhandeln, undertecknar partneravtal med SuiteUp

  • SuiteUp har sitt säte i Spanien och en stark närvaro på hela den iberiska halvön, vilket innebär att ExtendaGO kan konsolidera sin närvaro i Spanien och Portugal

  • ExtendaGOs lösningar har utvecklats för små och medelstora företag och är skräddarsydda för att hjälpa detaljhandlare och företag inom hotell och restaurang med omnikanalsomvandlingen i molnet 

Stockholm, torsdag 23 juli 2021ExtendaGO, en affärsenhet i det globala företaget Extenda Retail som erbjuder programvara för detaljhandeln, ska tillhandahålla POS- och Retail Cloud-lösningar som molnbaserad programvara till detaljhandeln och hotell- och restaurangsektorn via den spanska programvarukonsulten SuiteUp som är ledande implementeringspartner för NetSuite i Spanien.

Med det här partnerskapet med SuiteUp expanderar ExtendaGO i Spanien, och SuiteUp kan nu utöka sin portfölj av produkter och lösningar och stärka sitt go-to-market-erbjudande till spanska detaljhandlare.

De lösningar som ExtendaGO erbjuder är kraftfulla, användarvänliga och molnbaserade, och uppfyller de ständigt föränderliga kraven från både detaljhandlare och konsumenter. Tack vare årtionden av samlade expertkunskaper är ExtendaGO-lösningarna mycket konkurrenskraftiga och ger mervärde åt alla verksamheter.

ExtendaGOs lösningar för detaljhandeln kan antingen användas direkt av en detaljhandlare eller också kan de läggas till i en återförsäljares go-to-market-portfölj, som SuiteUp gör, om återförsäljaren går med i det partnerprogram som utvecklats i just det syftet: Ignite Partner Programme.

Som ytterligare stöd för återförsäljare och detaljhandlare erbjuder ExtendaGO fortlöpande support och assistans, och företagets molnbaserade lösningar är en unik och värdeskapande resurs för både detaljhandlare och återförsäljare.

Albert Palleja, General Manager på SuiteUp säger: ”I många NetSuite-projekt hos våra kunder är en stark och flexibel lösning för POS-hantering ett av de viktigaste områdena där vi måste tillhandahålla bästa möjliga lösningar. Vi har utvärderat ett flertal alternativ och därefter valt ExtendaGO som partner, inte bara på grund av den kraftfulla POS-lösningen utan även det nära samarbete vi har kunnat upprätta med ExtendaGO, vilket har visat sig tillföra mervärde i våra projekt.”

Henning Lieng, chef på ExtendaGO, säger: ”Partnersamarbetet med SuiteUp utgör ett enormt steg i vår expansion, inte bara för vår närvaro i Spanien utan i hela Europa. Ignite Partner Programme innebär att återförsäljare kan utöka sina portföljer exponentiellt med ett snabbt, tillförlitligt och molnbaserat erbjudande.”

För mer information, kontakta:

Ebba Nyberg
Marketing Manager
Extenda Retail
Phone: +46 732 512 561
E-post: ebba.nyberg@extendaretail.com

Lily Verbeeck
IBERIA Channel Manager
ExtendaGO
Tel: +34 646178015
E-post: lily.verbeeck@extendaretail.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/lily-verbeeck

Om SuiteUp

Vi på SuiteUp är NetSuite-partner. Vi kan hjälpa till med hela processen för att konfigurera detaljhandlares nya ERP (Enterprise Resource System) i molnet, men framför allt ser vi till att de inte behöver tänka på sitt ERP när det handlar om att driva verksamheten och vidareutveckla den. Konsulttjänster, utkontraktering, utbildning eller utveckling – vi gör allt detaljhandlare kan tänka sig med våra ERP-lösningar.

Om en detaljhandlare vill ha support från certifierade NetSuite-experter för sitt projekt eller för utvecklingen av sin NetSuite-plattform, kan de räkna med vårt konsultteam på SuiteUp.

Läs mer på www.suiteup.net

Registreringsskjema

  • Firmanavn/organisasjon*
  • Telefonnummer*
  • Type*
  • Velg et land