• ExtendaGO, som är en del av det globala programvaruföretaget Extenda Retail, tilldelas kvalitetsmärkning av Stichting Betrouwbare Afrekensystemen (kvalitetsmärkning för tillförlitliga kassasystem)
  • Affärsenheten finns i Nederländerna och konsoliderar ExtendaGO:s närvaro i Nederländerna och Benelux
  • ExtendaGO erbjuder pålitliga detaljhandelslösningar som är skräddarsydda för att hjälpa små och medelstora detaljhandlare att växa i den digitala omnikanalsomvandlingen
ego-press-release-extendago-receives-candidate-quality-mark-with-stichting-betrouwbare-afrekensystemen (1)

Stockholm, onsdag den 18 augusti 2021 – ExtendaGO, en affärsenhet i det globala programvaruföretaget Extenda Retail, har tilldelats kandidatmedlemskap och erkännande av Stichting Betrouwbare Afrekensystemen (stiftelse för tillförlitliga kassasystem). Det handlar om en oberoende och transparent kvalitetsmärkning för kassasystem eftersom man i Nederländerna medvetet har valt att införa självreglering inom sektorn. Kvalitetsmärkningen står för tillförlitlighet, säkerhet och kontinuitet, men också för rättvis konkurrens och därmed lika villkor för företagare. Ett kvalitetsmärkt kassaregister erbjuder säkerhet på alla områden som är viktiga för god ledning och administration och därmed för en organisations nettovinst, eftersom kassasystemet är företagets hjärta.

Sedan 2012 har leverantörer av kassasystem arbetat tillsammans i stiftelsen för tillförlitliga kassasystem (Stichting Betrouwbare Afrekensystemen) och tillhandahålla bättre och mer tillförlitliga kassasystem. Olika parter, bland annat skatte- och tullförvaltningen, har samverkat för att uppnå detta, och kvalitetsmärkningen är således ett offentligt-privat initiativ från skatte- och tullförvaltningen och från branschen. En kassa som uppfyller stiftelsens standarder får kvalitetsmärkningen tillförlitligt kassasystem (Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen). Kvalitetsmärkningen står för tillförlitlighet, säkerhet och kontinuitet, men också för rättvis konkurrens och därmed lika villkor för företagare. Ett kassasystem med kvalitetsmärkning registrerar alla transaktioner på ett tillförlitligt sätt, ger skydd mot obehörig användning av uppgifter och uppfyller skyldigheten att bevara uppgifterna i sju år.

De lösningar som ExtendaGO tillhandahåller är anpassade för att vara säkra. Företagets POS- och Retail Cloud-plattform passar alla detaljhandelssektorer, och eftersom den är molnbaserad går både konfiguration och utrullning snabbt och smidigt för detaljhandelskunder och partners. Tack vare årtionden av samlade expertkunskaper är ExtendaGOs plattform mycket konkurrenskraftig och ger mervärde åt alla verksamheter.

Henning Lieng, chef på ExtendaGO, säger: ”Med den här kvalitetsmärkningen befäster vi vår expansion i Nederländerna och i Benelux-regionen. Det här är en spännande tid för ExtendaGO och för alla team som är involverade i expansionen i Europa.”

ExtendaGOs lösningar för handeln kan användas direkt av en återförsäljare eller läggas till i en återförsäljares go-to-market-portfölj om återförsäljaren ansluter sig till ExtendaGO Ignite Partner Programme.

Som stöd för återförsäljare och detaljhandlare i dagens snabbt föränderliga detaljhandelslandskap erbjuder ExtendaGO fortlöpande support och assistans, vilket gör företagets molnbaserade lösningar till en unik och värdeskapande resurs för både detaljhandlare och återförsäljare.

För mer information, kontakta:

Carolin Jaques
Marketing Director
Extenda Retail
Tel. +46 707 615 199
Email: carolin.jaques@extendaretail.com

Barry Heimerikx
Channel Manager, The Netherlands
ExtendaGO
Tel: +31 (0)6 242 66 747
Email: barry.heimerikx@extendaretail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/bheimerikx

Om Stichting Betrouwbara Afrekensystemen

Stiftelsen för tillförlitliga betalningssystem (Stichting Betrouwbare Afrekensystemen) är ett initiativ av producenter, leverantörer och återförsäljare av betalningssystem. De har genomfört detta med stöd av ECP och i samarbete med skattemyndigheterna. Stiftelsens syfte är att främja korrekt fullgörande av skattskyldigheten och samtidigt minska den administrativa bördan för företagare.

Läs mer på www.keurmerkafrekensystemen.nl

Stay up to date on news from Extenda Retail

More from our resource center

Ready to level up with Extenda Retail?

Discover how we can help you to exceed your own - and your customers’ - expectations!